Close

Butiksmålinger

Teamplayers professionelle butiksmålinger giver dig præcise svar på, om dit produkt får den placering i butikkerne, som I har aftalt, og som du har betalt for.

Ring til os nu på 7020 4544 for et uforpligtende tilbud på en butiksmåling!

Vi lægger en gennemtænkt strategi sammen med dig for, hvad butiksmålingen skal give svar på. Strategien danner udgangspunkt for hvilke konkrete målepunkter, vi skal undersøge.

Vores butiksmålinger giver fx svar på spørgsmål som disse:

  • Er dit produkt placeret og udstillet i overensstemmelse med den aftale, du har indgået med butikskæden?
  • Leverer kædens medarbejdere tilstrækkelig vedligehold af placeringen?
  • Er den løbende produktopfyldning og merchandising god nok?
  • Giver den pris, du har betalt for placeringen, tilstrækkelig effekt?
  • Hvordan er dine konkurrenters produkter eksponeret i forhold til dit produkt?
  • Hvordan er dit produkt placeret i kæden fra butik til butik?

Vores butiksmålinger fungerer som meget synlige pejlemærker, når du løbende skal evaluere dine aftaler med kæderne. Og analyseresultaterne fungerer som stærke forhandlingsværktøjer, når du indgår nye aftaler med kæderne om placering af dine produkter.

Mange af Teamplayers kunder har en fast aftale med os om, at vi fx hver måned, eller hvert kvartal gennemfører de samme butiksmålinger. Det er godt med øjebliksbilleder af dine produkters placering, men det giver ekstra indsigt, at have overblik over historikken og udviklingen.

Ring til os nu på 7020 4544 for et uforpligtende tilbud på en butiksmåling!